İngiltere’de Kira Getirisi Nasıl Hesaplanır?

İngiltere’de Kira Getirisi Nasıl Hesaplanır?

İngiltere’de kira getirisi hesaplanırken genellikle brüt kira getirisi ve net kira getirisi olmak üzere iki ana yöntem kullanılır. İşte her iki yöntemi açıklayan bir genel bakış:

  1. Brüt Kira Getirisi Hesaplama:

Brüt Kira Getirisi = Yıllık Kira Geliri / Gayrimenkulün Değeri veya Satın Alma Maliyeti

Brüt kira getirisi, gayrimenkulün yıllık kira geliri ile ifade edilir ve genellikle aşağıdaki formülle hesaplanır:

Örneğin, bir gayrimenkulün yıllık kira geliri 12.000 £ ise ve gayrimenkulün satın alma maliyeti 200.000 £ ise, brüt kira getirisi şu şekilde hesaplanır:

Brüt Kira Getirisi = 12.000 £ / 200.000 £ = 0.06 veya %6

  1. Net Kira Getirisi Hesaplama:

Net kira getirisi, brüt kira getirisinden vergi, bakım, yönetim ücretleri gibi masrafların çıkarılmasıyla elde edilen kira getirisidir. Net kira getirisi genellikle daha gerçekçi bir resim sunar, çünkü gayrimenkul yatırımıyla ilişkili tüm maliyetleri dikkate alır.

Net Kira Getirisi = (Yıllık Kira Geliri – Gayrimenkul Bakımı, Vergi, Sigorta, Yönetim Ücretleri vb. Giderler) / Gayrimenkulün Değeri veya Satın Alma Maliyeti

Örneğin, bir gayrimenkulün yıllık kira geliri 12.000 £ ve yıllık masrafları 3.000 £ ise, net kira getirisi şu şekilde hesaplanır:

Net Kira Getirisi = (12.000 £ – 3.000 £) / 200.000 £ = 0.045 veya %4.5

İngiltere’de gayrimenkul yatırımında kira getirisini hesaplarken, her zaman yıllık gelir ve maliyetleri dikkate almak önemlidir. Bu hesaplamalar, yatırımınızın ne kadar verimli olduğunu anlamanıza yardımcı olacaktır. Ancak, vergi kuralları ve diğer yasal düzenlemeler gibi faktörler de dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, bir finansal danışman veya gayrimenkul uzmanından destek almak faydalı olabilir.

© 2024 Sunny Lands. Created by Koguz